ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์ North Carolina กับ Wild Welfare

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ฟังการบรรยายสรุป จาก จนท.สวนสัตว์ North Carolina  กับ Wild Welfare พร้อมกล่าวขอบคุณคณะฯ  หลังการเข้าตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สวนสัตว์เชียงใหม่