สวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่