แจ้งปิดปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกเพนกวิน วันที่ 19 มิ.ย. 62 ชั่วคราว 1 วัน เพื่อทำความสะอาดน้ำฯ

สวนสัตว์เชียงใหม่ขอแจ้งปิดปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกเพนกวิน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ชั่วคราว เป็นเวลา 1 วัน เพื่อทำความสะอาดน้ำและอาคารส่วนจัดแสดง จึงแจ้งมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน