สวนสัตว์เชียงใหม่รับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว Green Office

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 และ เป็นประธานเปิดการประชุมรับการตรวจประเมิน Green Office ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เขียงใหม่ ในการเข้าตรวจประเมินการเป็นสำนักงานสีเขียว Green Office ซึ่งเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม