คณะผู้บริหารและพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT