บัตรเข้าชมสวนสัตว์ฯแบบแพคเกจ ราคาพิเศษ เปิดจำหน่ายแล้ว เฉพาะที่ บูธประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์ฯ ในงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 38

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดย งานประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์) ร่วมออกบูธในงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 38 ณ บริเวณข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา(บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2562

โดยในงานมีการเปิดจำหน่าย บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่แบบแพคเกจในราคาพิเศษที่บูธนี้ด้วย พิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น!!