ติดต่อเรา

เลขที่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
สวนสัตว์เชียงใหม่ 053-221179 053-222283
เชียงใหม่ ซู สโนว์โดม 053-213900 -
ฝ่ายการศึกษา 053-210374 -
ฝ่ายบำรุงสัตว์ 053-222479 -
โครงการฯ หมีแพนด้า
053-893170 053-893171
งานประชาสัมพันธ์ 053-358116 -
งานการตลาด 053-210957 -
งานคลังอาหาร 053-226194
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
http://www.chiangmaiaquarium.com/
053-893111, 053-893013-7 053-892100