ติดต่อเรา

ติดต่อสวนสัตว์เชียงใหม่

โทร 053-221179
แฟกซ์ 053-222283 

: ติดต่อสอบถามการจองบัตรเข้าชมสวนสัตว์ ส่วนลด 50% ระหว่าง 1 มิ.ย. 63 - 30 ก.ย.63 ได้ที่ :
053 - 210 957
053 - 218 268
053 - 218 269