ติดต่อเรา

: ติดต่อจองบัตรเข้าชมสวนสัตว์ ฟรี!! ระหว่าง 15-30 มิ.ย. 63 ได้ที่ :

053 - 210 957
053 - 218 268
053 - 218 269
. . . . . . . . . .

เลขที่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200