ราคาบัตร

บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 20 บาท
นักเรียน นักศึกษา (แสดงบัตรก่อนเข้าชม) 50 บาท
ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป (แสดงบัตรก่อนเข้าชม) เข้าชมฟรี
- จำกัดจำนวนผู้เข้าชม 2,000 คน ต่อวัน
- สามารถซื้อบัตรได้ที่ประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่
- หรือซื้อบัตรล่วงหน้า คลิกซื้อบัตรเข้าชมได้ที่นี่

บัตรเข้าชมแพนด้า 

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 50 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 20 บาท

บัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 250 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 180 บาท


บัตรเข้าสวนน้ำสำหรับเด็ก ***ยังไม่เปิดให้เข้าชม***

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 50 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 30 บาท
มีบริการเช่าชุดว่ายน้ำ

บัตรขึ้นรถบริการชมรอบสวนสัตว์

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 25 บาท

บริการเช่ารถกอล์ฟ

ประเภทบัตร ราคา
บริการเช่ารถกอล์ฟ 350 บาท ต่อชั่วโมง


บัตรจอดรถ

ประเภทบัตร ราคา
บัตรจอดรถยนต์ 50 บาท
บัตรจอดรถจักรยานยนต์ 10 บาท
บัตรจอดรถจักรยาน 1 บาท