การส่งเสริมพฤติกรรมให้กับ เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา

เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา, นกอีกชนิดหนึ่งที่ในอดีตเคยพบมากอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันก็อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของเราอีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับ, วันนี้เค้าได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยการกระจายชิ้นเนื้อตามขอนไม้เพื่อให้ได้ฝึกและได้ใช้ประสาทสัมผัสในการค้นหาอาหาร สวนสัตว์เชียงใหม่เลี้ยงดูแล และอนุรักษ์สายพันธุ์นกเหยี่ยวชนิดต่างๆไว้บริเวณใกล้กับเกาะชะนีครับ