ครอบครัวน้องจิงโจ้ กับการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยขอนไม้ป้ายกลิ่นส้ม

วันนี้ครอบครัวน้องจิงโจ้ ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยขอนไม้ป้ายกลิ่นส้ม, น้องๆชอบใจชวนกันมาฝึกประสาทการดมกลิ่นกันใหญ่เลย, เอ้า!! พวกเรา ดมมมมมมม!!! ครอบครัวน้องจิงโจ้ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อยู่ในบริเวณโซนสัตว์ออสเตรเลียนะครับ