สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวขอบคุณคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ จากองค์การสวนสัตว์ พร้อมทั้งกล่าวปิดการประชุมหารือติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ เทคนิควิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
t20190913105706_17263.jpg
t20190913105712_17264.jpg
t20190913105710_17265.jpg
t20190913105703_17266.jpg
t20190913105708_17267.jpg
t20190913105702_17268.jpg
t20190913105700_17269.jpg
t20190913105653_17270.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์