สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดโรงเรียนปรินส์รอยเยลส์ ได้เลือกพื้นที่ในการกิจกรรมคับเดย์ ค่ายลูกเสือสำรอง(แบบมาเช้า-กลับเย็น) ระดับชั้น ป.3  ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้า เป็นกิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมการเข้าฐานผจญภัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 30-31 มกราคม2563 

สำหรับโรงเรียนอื่นๆที่สนใจจะเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือทัั้งแบบไป-กลับ, แบบพักแรม หรือใช้จัดกิจกรรใดๆสำหรับนักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 053 210 374 จะมีวิทยากรมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาแนะนำตลอดการจัดทุกๆกิจกรรมครับ
t20200131151655_20374.jpg
t20200131151656_20375.jpg
t20200131151654_20376.jpg
t20200131151650_20377.jpg
t20200131151651_20378.jpg
t20200131151653_20379.jpg
t20200131151649_20380.jpg
t20200131151648_20381.jpg
t20200131151647_20382.jpg
t20200131151644_20383.jpg
t20200131151645_20384.jpg
t20200131151646_20385.jpg
t20200131151643_20386.jpg
t20200131151642_20387.jpg
t20200131151640_20388.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์