สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการกำหนดตัวชี้วัดพนักงานรายบุคคล Individual KPIs และจัดทำคู่มือการกำหนดตัวชี้วัดพนักงานรายบุคคล Individual KPIs Skills  โดยมีผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ในครั้งนี้
t20200211172143_20654.jpg
t20200211172144_20655.jpg
t20200211172146_20656.jpg
t20200211172138_20657.jpg
t20200211172140_20658.jpg
t20200211172141_20659.jpg
t20200211172137_20660.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์