สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด Zoo kids Zone ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาจากเดิมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ เครื่องเล่นต่างๆ สื่อความรู้และรวมถึงกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้เป็นสวนสัตว์เด็กที่สามารถสร้างจินตนาการและความรู้ให้เด็กๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ถ่ายทอดผ่านสื่อ และรูปแบบการนำเสนอต่างๆ หลากหลาย และทันสมัย
t20180219141904_6834.jpg
t20180219141915_6835.jpg
t20180219141930_6836.jpg
t20180219141947_6837.jpg
t20180219141955_6838.jpg
t20180219142010_6839.jpg
t20180219142035_6840.jpg
t20180219142047_6841.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์