สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่ โดย ฝ่ายการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครู หรือ Teacher Workshop โดยได้ทำการเชิญตัวแทนคณะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟัง, ให้ความคิดเห็น พร้อมทั้งปฏิบัติการเขียนและจัดทำแผน(Lesson Plan) รวมถึงคู่มือการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าและมีประสิทธิผลสูงสุดสำหรับเด็กนักเรียนใน "โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่" ที่จะเริ่มเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในปีงบประมาณใหม่ที่กำลังจะมาถึง นี้

ซึ่งหากโรงเรียนใดมีความสนใจที่จะนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์พร้อมทั้งเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ๆ สามารถติดต่อสอบถามและประสานงานได้โดยตรงที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 053 210 374

โดยในครั้งนี้ นายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ฯ ณ ห้องประชุมสโมสรแพนด้า และผู้ช่วยผู้อำนวยการฯได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ซึ่งการประชุมมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562
t20190830135657_17015.jpg
t20190830135920_17016.jpg
t20190830135924_17017.jpg
t20190830135931_17018.jpg
t20190830135935_17019.jpg
t20190830135942_17020.jpg
t20190830135946_17021.jpg
t20190830135950_17022.jpg
t20190830135956_17023.jpg
t20190830140000_17024.jpg
t20190830140005_17025.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์