สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 23/05/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานประจำศูนย์พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักอนุรักษ์และวิจัย)
-  สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : งานวิจัยด้านพันธุศาสตร์
รายละเอียด :

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารแนบ

เอกสาร : ดาวน์โหลด