สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 23/05/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)
-  สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพอสุจิการเลี้ยงเซลล์ และตัวอ่อน
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
รายละเอียด :

โปรดดูรายละเอียดที่เอกสารแนบ

เอกสาร : ดาวน์โหลด