ฮิปโปโปเตมัส/Hippopotamus (Hippopotamus amphibius)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างกลมใหญ่ และมีปากกว้างมาก เขี้ยวล่างยาวโค้งเป็นอาวุธสำคัญประจำตัว สังกตเห็นเส้นขนได้บริเวณรอบปาก และใกล้กับปลายหาง ส่วนลำตัวเมื่อมองดูแล้วคล้ายกับไม่มีขน แต่ที่จริงแล้วลำตัวของฮิปโปโปเตมัส มีขนเส้นที่เล็กมาก ๆ และกระจายอยู่ห่าง ๆ กัน หนังหนามีต่อมเมือก ต่อมใต้ผิวหนังจะผลิตเมือกเหลวออกมา เมื่อโดนแสงแดดจะค่อย ๆ กลายเป็นสีแดงอ่อนคล้ายเลือด มีประโยชน์เพื่อป้องกันอันตรายจากแสงแดดและป้องกันการติดเชื้อ

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปแอฟริกา ทางด้านตะวันตก ตะวันออก และทางใต้ ของทวีป

อาหาร :

กินหญ้าเป็นอาหารหลัก

พฤติกรรม :

อยู่รวมกันเป็นฝูง ปกติอาศัยอยู่ในน้ำตามบริเวณน้ำนิ่งหรือน้ำไหลเอื่อย ๆ ในช่วงเวลากลางวัน และขึ้นบกมาหากินตอนกลางคืน ปกติไม่ดุ แต่ในช่วงผสมพันธุ์ตัวผู้จะต่อสู้กันอย่างดุร้าย จะดุเวลาตกใจหรือได้รับบาดเจ็บ และแม่ลูกอ่อนจะดุมาก ดำน้ำเก่ง สามารถเดินท่องอยู่ใต้น้ำได้

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Hippopotamidae

GENUS : Hippopotamus

SPECIES : Hippopotamus amphibius

อายุเฉลี่ย :

มีอายุยืน 40 - 45 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ฮิปโปโปเตมัสมีระยะตั้งท้องนาน 227 - 240 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกดูดนมในน้ำและจะหย่านมเมื่ออายุประมาณ 4 - 8 เดือน

ขนาดและน้ำหนัก :

น้ำหนักเฉลี่ยตัวเต็มวัยเพศผู้ 1,500 กิโลกรัม ตัวเต็มวัยเพศเมีย 1,300 กิโลกรัม ความยาวร่างกาย จากปลายจมูกถึงโคนหาง 3.3 - 5.2 เมตร ความสูงช่วงไหล่เฉลี่ย 1.5 เมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560