นกชาปีไหน/Nicobar Pigeon (Caloenas nicobarica)

สิ่งที่น่าสนใจ :

อยู่ในวงศ์เดียวกับนกพิราบ ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน ตัวเต็มวัยมีขนสีเข้ม ปางและขนคลุมโคนหางด้านล่างสีขาว ขนทั่วตัวสีเขียวเหลือบเหลืองและม่วง ปลายปีกสีดำน้ำเงิน มีขนสร้อยคอยาว ตัวเมียขนสร้อยคอสั้นกว่าของตัวผู้เล็กน้อย มีหางสั้นมากสีเขียวเหลือบดำ

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศกัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ปาเลา ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะโซโลมอน ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม

อาหาร :

อาหารได้แก่ เมล็ดพืช ผลไม้ที่หล่นตามพื้นดิน

พฤติกรรม :

มักอาศัยและหากินบนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ อาจหากินอยู่ตัวเดียว เป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ 3 – 4 ตัว บางครั้งก็พบเป็นฝูงใหญ่ 20 – 30 ตัว บินได้เก่งพอสมควร นาน ๆ จึงจะได้ยินเสียงร้องครั้งหนึ่ง

สถานภาพปัจจุบัน :

1. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 2. อยู่ในสถานะใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2020) 3. เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชีหมายเลข 1 ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยและเพาะพันธุ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกให้ได้ โดยจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชีหมายเลข 1 ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยและเพาะพันธุ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกให้ได้ โดยจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Columbiformes

FAMILY : Columbidae

GENUS : Caloenas

SPECIES : Nicobar Pigeon (Caloenas nicobarica)

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชาปีไหนผสมพันธุ์ประมาณเดือนมกราคม – พฤษภาคม วางไข่ครั้งละ 1 – 2 ฟอง ระยะฟักไข่นาน 24 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกขนาดกลาง ขนาดความยาวลำตัวประมาณ 40 – 41 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560