นกยูงอินเดีย/Indian Peafowl (Pavo cristatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนพู่บนหัวแผ่กางออกเหมือนพัด และสีของขนตามตัวเป็นสีน้ำเงิน มีสีขาวจากจมูกถึงขอบตาด้านบนนัยน์ตา และข้างใต้ขอบตา

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา ออสเตรเลีย บาฮามาส นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะฮาวาย) บริเวณป่า

อาหาร :

นกยูงอินเดียกินเมล็ดพืช ผลไม้ แมลง และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด

พฤติกรรม :

นกยูงอาศัยอยู่ในป่าดงดิบทึบ อยู่เป็นฝูง ตัวผู้มักทำลานเอาไว้รำแพนหาง มันจะรักษาความสะอาดลานอย่างดี นกยูงเป็นนกที่ระวังตัวมากและสายตาไวมาก ยากที่จะเข้าใกล้ตัวมันได้ มันจะบินหนีก่อน นกยูงเป็นนกที่บินเก่ง นอนที่สูงและ ร้องเวลาเช้าและเย็น ไม่ดุร้ายและจำที่อยู่ได้ดี วางไข่ ครั้งละ 5 – 8 ฟอง ระยะฟักไข่นาน 28 วัน

สถานภาพปัจจุบัน :

1. อยู่ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2016) 2. เป็นชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว ขอความร่วมมือประเทศภาคีให้ช่วยดูแลการนำเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นกำเนิด ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Galliformes

FAMILY : Phasianidae

GENUS : Pavo

SPECIES : Indian Peafowl (Pavo cristatus)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560