กวางดาว/Spotted Deer (Axis axis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นกวางที่มีขนาดกลางมีขนสีน้ำตาลแดงมีจุดสีขาวเรียงเป็นลายข้างตัวให้ความ สวยงามและสะดุดตากลางหลังมีแถบสีดำทอดเป็นแนวยาวไปถึงโคนหาง

ถิ่นอาศัย :

อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ภูฐาน ปากีสถาน

อาหาร :

หญ้า ใบไม้ และเปลือกไม้

อื่นๆ :

-เป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์กินเนื้อ

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Cervidae

GENUS : Axis

SPECIES : Chital, Spotted Deer (Axis axis)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : มีจำนวนมาก มีประชากรกระจายอยู่ในบริเวณกว้างขวาง และ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

-โตเต็มวัย เพศเมียอายุ 14-17 เดือน, เพศผู้ 30 เดือน -อายุขัยเฉลี่ย 15-20 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

-ฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนเมษายน- พฤษภาคม -ตั้งท้องนาน 7- 8 เดือน -ออกลูกครั้งละ1-3 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

เพศผู้หนักเฉลี่ย 30-75 กิโลกรัม เพศเมียมีหนักเฉลี่ย 25-45 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560