กวางผา/Long-tailed Goral (Naemorhedus caudatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

กวางผาเป็นสัตว์ตระกูลแพะเช่นเดียวกับเลียงผา รูปร่างทั่วไปคล้ายเลียงผา แต่กวางผามีขนาดเล็กกว่าราวครึ่งหนึ่ง มีคอเล็กกว่า หางยาวกว่า และขาสั้นกว่า ต่อมหัวตาที่เป็นช่องเปิดระหว่างจมูกและตาของกวางผาเล็กมาก กระดูกจมูกของกวางผาเป็นคนละชิ้นกับกระดูกหน้า ซึ่งต่างจากเลียงผา การจำแนกชนิด: อาจสับสนกับเลียงผา แต่เลียงผามีขนาดใหญ่กว่า (SH 85-90 ซม.) มีขนสีดำ และมีขนแผงคอที่ยาวชัดกว่า กวางผาสีน้ำตาลอ่อนและมีแถบสีน้ำตาลเข้มพาดกลางหลัง

ถิ่นอาศัย :

ในประเทศไทยพบเฉพาะทางภูเขาสูงชันทางภาคเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยม่อนจอง และ ดอยเชียงดาว ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีระดับความสูงและความลาดชันมาก มีหน้าผาเปิดโล่ง ลานหินผาไร่ร้าง หย่อมป่าตามร่องเขาสามารถพบได้ที่ระดับความสูง 600-4,000 เมตร

อาหาร :

ยอดไม้ หญ้า ใบไม้ และผลไม้) อาหารโปรดของกวางผา คือ ยอดอ่อนของหญ้าระบัด กินหญ้าเป็นอาหารหลักในช่วงฤดูฝน ส่วนช่วงฤดูแล้งจะกินพืชล้มลุกซึ่งมีองค์ประกอบของน้ำมากกว่า

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่เดี่ยวๆตามลำพังบางช่วงอยู่เป็นคู่หรือรวมกลุ่มเล็กๆ (2-6 ตัว) ในช่วงเช้าและเย็นหากินที่โล่งตามทุ่งหญ้าที่ลาดชันน้อยช่วงกลางวันและบ่ายมักนอนพักผ่อนบนลานหินตามหน้าผาชะง่อนหินหรือในดงไม้ มักถ่ายกองมูลตามลานหินในที่โล่งหรือตามหลืบหินที่เป็นหน้าผาชัน ชอบอยู่ในที่ลาดชันกว่าเลียงผากวางผา แต่ละตัวมีเขตพื้นที่หากินเฉพาะตัว มีการทำเครื่องหมายพื้นที่โดยถ่ายมูลซ้ำกองเป็นที่ๆ และป้ายกลิ่นตัวเองกับต้นไม้หรือวัตถุอื่นๆ โดยการถูหน้าหรือลับเขากับสิ่งนั้นกลิ่นตัวและกองมูลที่ทิ้งไว้ตามทางเป็นการบอกตัวอื่นๆว่าพื้นที่นี มีผู้ครอบครองแล้ว

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Bovidae

GENUS : Naemorhedus

SPECIES : Long-tailed Goral (Naemorhedus caudatus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : ใกล้สูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

อายุขัยประมาณ 8-10 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ฤดูผสมพันธุ์ของกวางผาอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ตั้งท้องนานประมาณ 6 สัปดาห์ ออกลูกครั้งละตัว ลูกกวางผาจะอยู่กับแม่เป็นเวลาประมาณ 6 เดือนแล้วจึงแยกย้ายไป พอถึงวัย 2-3 ขวบก็ผสมพันธุ์ได้แล้ว

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: ความสูงจากพื้นถึงไหล่ (Shoulder height) 50-70 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560