กระจงเล็ก/Lesser Malay Chevrotain (Lesser Mouse Deer) (Tragulas javannicus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกีบคู่ขนาดเล็ก ถือว่าเป็นสัตว์กีบคู่ที่มีขนาดเล็กที่สุด รูปร่างคล้ายกวาง แต่ไม่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย กระจงเล็กมีขนสีน้ำตาลแกมแดง มีแถบสีขาวใต้คอ 3 เส้น

ถิ่นอาศัย :

พบแถบเทือกเขาตะนาวศรี อินโดจีน มลายา สุมาตรา ชวา บอร์เนียว และเกาะข้างเคียงอีกหลายเกาะและในประเทศไทย อาศัยตามพื้นป่ารก เพื่อช่วงพรางตาจากศัตรู ในป่าสะแกราชพบในป่าดิบแล้ง บริเวณซับเจ็กและบริเวณเขาเขียว

อาหาร :

ใบไม้ หญ้า ผลไม้ป่าที่ร่วงหล่นตามพื้นดิน ยอดอ่อนของไม้พุ่มเตี้ย หญ้าอ่อนที่ผลิขึ้นใหม่กระจงชอบกินมาก

พฤติกรรม :

มักพบหากินตามลำพัง จะพบเป็นคู่ช่วงฤดูผสมพันธุ์ ออกหากินทั้งเวลากลางวันและกลางคืน มักนอนพักผ่อนตามซอกหิน หรือโพรงไม้ หรือใต้พุ่มไม้ทึบ ตื่นตกใจง่าย ชอบออกมาหากินตามทุ่งหญ้าหรือชายป่า อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบมากกว่าป่าโปร่ง และเป็นป่าต่ำด้วย ร้องเสียง “จี๊ด ๆ” คล้ายหนู ปราดเปรียวว่องไวมาก และว่ายน้ำเก่ง

สถานภาพปัจจุบัน :

ชอบออกมาหากินตามทุ่งหญ้าหรือชายป่า อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบมากกว่าป่าโปร่ง และเป็นป่าต่ำด้วย ร้องเสียง “จี๊ด ๆ” คล้ายหนู ปราดเปรียวว่องไวมาก และว่ายน้ำเก่ง

วัยเจริญพันธุ์ :

ปกติชอบอยู่ลำพังตัวเดียว ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ จะอยู่เป็นคู่ ผสมพันธุ์ได้ตลอดปี ระยะตั้งท้อง 4-6 เดือน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกกระจงเติบโตพร้อมที่จะผสมพันธุ์เมื่อมีอายุได้เพียง 5 เดือน

ขนาดและน้ำหนัก :

ลำตัวยาวประมาณ 40-48 เซนติเมตร สูง 20-25 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.5-2.5 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560