เต่ากระอาน/Northern River Terrapin (Batagur baska)

สิ่งที่น่าสนใจ :

จมูกเชิดเหมือนหมู ตาสีขาวแกมเหลือง ตีนหน้าแผ่แบนมีพังผืดคล้ายตีนเป็ด ช่วยสำหรับการดำรงชีวิตในน้ำ มีเล็บ 4 เล็บ ขาสีเทาหรือดำ กระดองเป็นรูปไข่ ผิวกระดองหลังค่อนข้างเรียบและแบน โดยเฉพาะเต่าที่โตเต็มที่จะมองแทบไม่เป็นรอยต่อของเกล็ดกระดองเลย กระดองมีสีน้ำตาลออกเขียวจนถึงสีเทาอมเขียว ด้านล่างสีขาวออกเหลือง ในฤดูผสมพันธุ์เต่าตัวผู้จะเปลี่ยนสีบนหัว ลำคอ และขาเป็นสีดำ ตาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวชัดเจนขึ้น ลูกเต่ากระอานจะมีกระดองรูปร่างแบนและมนกลม บางครั้งจึงเรียกชื่ออีกชื่อว่าเต่าจาน เพราะมีรูปร่างกระดองกลมเหมือนจาน

ถิ่นอาศัย :

เต่ากระอานพบได้บริเวณลำคลอง และแม่น้ำตอนล่างติดกับปากแม่น้ำที่เป็นน้ำกร่อย

อาหาร :

กินทั้งพืชและสัตว์ แต่ส่วนใหญ่อาหารจะประกอบด้วยผักและผลไม้

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ประมาณ 2 - 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 20 ฟอง ในรอบ 6 สัปดาห์ ไข่ยาวรีค่อนข้างใหญ่ ใช้เวลาฟักเป็นเวลานานกว่า 2 เดือน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560