จระเข้ไคย์แมน, เคย์แมน/Spectacled Caiman (Caiman crocodilus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

จระเข้เคย์แมนเป็นสัตว์ที่มีขนาดกลางซึ่งโดยทั่วไปมีความยาวของลำตัว 1.5 ถึง 2.1 เมตร ความยาวสูงสุดของสัตว์ชนิดนี้คือ 3 เมตรซึ่ง ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ อย่างไรก็ตาม มีการนำตัวอย่างการทดลองของสัตว์ชนิดนี้มาใช้ในการค้าเพื่อแสวงหาผลกำไรซึ่งหลังจากที่มีการชี้วัดความยาวในตัวอย่างการทดลองทั้งหมด 2-3 ชิ้นจะพบว่าลำตัวของสัตว์ชนิดนี้มีความยาวมากกว่า 2.5 เมตรและตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ เมื่อสัตว์ชนิดนี้โตเต็มที่ลำตัวจะมีสีเกือบดำสลับกับแถบสีเหลือง หรือ แถบสีดำมีจมูกและปากยาวแต่ไม่สามารถเห็นขากรรไกรล่างที่อยู่ถัดออกไปจากขากรรไกรด้านในอย่างชัดเจน ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นลำตัวจะมีสีเหลืองสลับกับแถบสีเหลืองเข้ม และลายจุด ลักษณะภายนอกของสัตว์ชนิดนี้ทำให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างจระเข้เคย์แมน และจระเข้สายพันธุ์อื่นๆ ส่วนใหญ่จระเข้จะมีจุดเด่นที่กระดูกใต้เบ้าตาที่เชื่อมกับดวงตาแต่ในสายพันธุ์ย่อยจะมีความแตกต่างที่สีผิว และขนาดของกระโหลกศีรษะ

ถิ่นอาศัย :

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ อเมริกากลาง และในบางพื้นที่ของทะเลแคริบเบียน

อาหาร :

สัตว์น้ำ เช่นปลา แมลง หอยทาก

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่ในน้ำกร่อย ในแม่น้ำ ลำธาร บ่อน้ำ

สถานภาพปัจจุบัน :

1. สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2009). 2. สิ่งมีชีวิตที่จัดให้อยู่ในอนุสัญญาไซเตส ในบัญชีหมายเลข1 และ 2 (CITES 2009)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Crocodylia

FAMILY : Alligatoridae

GENUS : Caiman

SPECIES : Spectacled Caiman (Caiman crocodilus)

วัยเจริญพันธุ์ :

จระเข้เคย์แมนตัวเมียที่โตเต็มวัยจะมีขนาดลำตัวประมาณ 1.2 เมตร ส่วนตัวผู้ประมาณ 1.4 เมตรฤดูผสมพันธุ์จะอยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม ตั้งท้องประมาณ 65-104 วัน ออกไข่ครั้งละ 10-30 ฟอง ออกไข่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560