งูหลาม/Burmese Python (Python bivittatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดลำตัวใหญ่ ส่วนหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีกลุ่มเกล็ดรูปสามเหลี่ยมสีน้ำตาลเข้ม ส่วนหัวสามเหลี่ยมชี้ไปทางปลายจมูก สีเกล็ดส่วนใหญ่สีเหลืองปนน้ำตาล มีกลุ่มเกล็ดขนาดใหญ่สีน้ำตาลเข้มขอบดำกระจายอยู่ทั่วลำตัว สีเกล็ดท้องสีขาวหรือน้ำตาลอ่อน

ถิ่นอาศัย :

มักพบในป่าชายเลน ป่าดิบชื้น รวมทั้งทุ่งหญ้า ป่าใกล้ลำธาร บึงและแม่น้ำ งูหลามพม่ามีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่เอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดียตะวันออก ภูฐาน บังคลาเทศ เมียนมาร์ ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย และจีนตอนใต้

อาหาร :

สัตว์เหยื่อหลักของงูหลามคือ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม รวมทั้งกลุ่มกบและสัตว์เลื้อยคลาน เป็นผู้ล่าที่ซุ่มรอเหยื่อถ้าสัตว์เหยื่อเข้ามาใกล้จะฉกจับด้วยปากที่มีฟันแหลมคม จากนั้นจะใช้ลำตัวรัดเหยื่อ เมื่อสัตว์ตายงูหลามจะกลืนเหยื่อทั้งตัว

พฤติกรรม :

พบว่างูหลามมีกิจกรรมต่างๆ ในเวลากลางคืนและพบในพื้นที่ในป่าดิบชื้น ช่วงวัยเด็กจะใช้พื้นที่บนต้นไม้และบนพื้นดิน แต่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะเคลื่อนที่บนพื้นดินเป็นส่วนใหญ่ เป็นงูที่ว่ายน้ำเก่ง สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นมาผิวน้ำเพื่อหายใจ เวลาที่ใช้ส่วนใหญ่จะซ่อนตัวในอยู่ใต้กลุ่มของไม้พุ่ม ที่อยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่

สถานภาพปัจจุบัน :

1. สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562 2. จัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, 2012) 3. สัตว์ในบัญชีตามอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ประเภทที่ 2 (ไซเตส)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Pythonidae

GENUS : Python

SPECIES : Burmese Python (Python bivittatus)

อายุเฉลี่ย :

ถึงวัยเจริญพันธุ์ที่อายุ 3 ปี อายุขัยเฉลี่ยมากกว่า 20 ปี ที่มีการบันทึกไว้อายุขัยที่ยืนยาวที่สุดที่ 28 ปี 3 เดือน

วัยเจริญพันธุ์ :

หลามเป็นงูที่อยู่ตัวเดียว พบอยู่เป็นคู่เฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ออกไข่ครั้งละ 12 - 36 ฟอง โดยแม่งูหลามจะกกไข่จนกระทั่งลูกงูออกจากไข่ โดยแม่งูหลามจะขดลำตัวเป็นวงเพื่อโอบไข่ทั้งหมดไว้ พร้อมกับมีการสั่นกล้ามเนื้อเพื่อให้อุณหภูมิของไข่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ระยะฟักไข่นาน 60 - 80 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

งูหลามป่ามีความยาวเฉลี่ยจากปลายจมูกถึงปลายหาง 3.7 เมตร เพศเมียจะมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าและมีน้ำหนักมากกว่าเพศผู้ โดยน้ำหนักของเพศเมียอยู่ในช่วง 14 - 75 กิโลกรัม ส่วนเพศผู้ 7 – 15 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560