สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ใบรับรองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มอบใบรับรอง ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ "เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ" ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (TTS 606 : 2007)