ประกาศราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์นักว่า (เสือ/สิงโต) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
แบบ บก.036 click
ข้อเสนอด้านราคา click