ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนจัดแสดงจิ้งจอกหูค้างคาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม (ร่าง) click
เอกสารประกวดราคาจ้าง (ร่าง) click
TOR click