ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ (ร่าง) click
เอกสารประกวดราคาจ้าง (ร่าง) click