ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
ภาพคุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click