ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) จ้างออกแบบงานก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์นักล่า (เสือ/สิงโต) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอเขตของงาน (TOR) click
โครงการ click