ประกาศร่างขอบเขต (TOR) งานซ่อมแซมมิเตอร์วาล์วอัตโนมัติน้ำประปา จุดอาคารโสภณ ดำนุ้ย ภานในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
ราคากลาง click