ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าชาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน 1 เครื่องเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ราคากลาง click
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ click