ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ในการจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินกิจการศูนย์อาหารสโมสร ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
เอกสารเลขที่ 1 click