ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ฯเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย click