ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ตามประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 นั้น

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะ click