ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก



เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะ click