ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นเสนอราคาผลตอบแทน ในการดำเนินกิจการให้เช่าพื้นที่ดำเนินกิจการรถกอล์ฟ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะ click