ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งฯ)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click