สัญญาจ้างผู้ประกอบการดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดขบวน Chiangmai Zoo Carnival 2017เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญาเลขที่ 8/2561 click