สัญญาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญาเลขที่ 11/2561 click