สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จัดทำอาหารสำหรับแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญาเลขที่ 14/2561 click