สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมให้บริการด้านพื้นที่ และ วิทยากร ในการจัดค่ายลูกเสือ สำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยฝ่ายการศึกษา มีความพร้อมทั้งด้านการจัดให้เข้าใช้พื้นที่ และ ทั้งด้านวิทยากรนำกิจกรรม
ในการจัดค่ายลูกเสือ ประจำปีของสถาบันการศึกษาต่างๆ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการศึกษา
โทร. 053 210 374

ซึ่งเมื่อวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 3 วัน 2 คืน ของคณะลูกเสือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ลูกเสือทุกนายน่ารัก และให้ความสนใจในทุกฐานกิจกรรม, ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ