โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี 2563 เปิดแล้ว!!!

สมัครเลยวันนี้ ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร.053 210 374

โอกาสในการเรียนรู้ เปิดให้สำหรับ ทุกๆโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆด้านการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ในสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เท่าเทียมกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย**(สอบถามและศึกษาเงื่อนไขได้เมื่อโทรสมัครเข้าร่วมโครงการหรือจากไฟล์ที่แนบนี้)

กำหนดการโครงการฯ (ประจำวัน)
*โปรดโทรศัพท์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ก่อนการนำนักเรียนมายังสวนสัตว์ฯ*

08.30 + ลงทะเบียน ที่ฝ่ายการศึกษา
09.00 + เริ่มกิจกรรม และรับฟังข้อปฏิบัติ
             + เข้าฐานการเรียนรู้ภาคเช้า
11.00 + ชมการแสดงของสัตว์น่ารักๆ
11.30 + รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 + เข้าฐานการเรียนรู้ภาคบ่าย
             + เข้าส่วนจัดแสดงพิเศษ(ตามความประสงค์ของโรงเรียน)
14.30 + สรุปการเรียนรู้ ปิดกิจกรรม