มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ เลือกใช้รถบริการ, สะดวก ปลอดภัย ได้ชมทุกจุด

ราคาค่าบัตรรถบริการ - ผู้ใหญ่ชาวไทย 40 บาท / เด็กชาวไทย 25 บาท

- ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 60 บาท / เด็กชาวต่างชาติ 40 บาท


บัตรใช้ได้ 13 สถานี = 1 รอบสวนสัตว์, สามารถลงชมสัตว์ได้และขึ้นรถคันต่อไปที่จะผ่านไปรับทุก 15-20 นาที โดยมีสถานีจอด ดังนี้
1. มินิซู
2. ศูนย์อาหารแอฟฟริกา
3. แพนด้า
4. อะควาเรียม
5. โคอาล่า
6. zoo kids zone
7. อุรังอุตัง
8. สัตว์เลื้อยคลาน
9. จุดชมวิว
10. หมีควาย
11. เวทีการแสดง
12. ช้าง
13. ลิงไทย


จุดขายบัตรที่เปิดในช่วงเทศกาล :
มินิซู,แพนด้า,อะควาเรียม,โคอาล่า(ซื้อที่สวนน้ำ),จุดชมวิว

จุดขายบัตรวันธรรมดา :
มินิซู,จุดชมวิวและจากพนักงานขับรถทุกคัน


เวลาเปิดให้บริการ 8.30 - 17.00น.

*** หมายเหตุ เวลารถคันสุดท้ายออกจากสถานี 1
- วันธรรมดา 16.45 น.
- วันเทศกาล 17.15 น.