นักท่องเที่ยวที่ทำสิ่งของหล่นหาย สามารถติดต่อรับคืนได้

นักท่องเที่ยวท่านใดที่เดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วทำสิ่งของหล่นหายภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ สามารถติดต่อรับคืนได้ที่ 
งานธุรการสวนสัตว์เชียงใหม่ หรือ ที่ รปภ. ณ จุดตรวจบัตรด้านหน้าสวนสัตว์ได้ ตามรายการขณะนี้ ดังนี้

1. จี้เครื่องประดับทอง


2. ชุดอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด