ร่วมมือกันรักษาโลกของเราไว้ ด้วยวิธีการลดการใช้พลังงาน และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ และร่วมรณรงค์ให้พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมทั้งชาวเว็บไซต์ทุกท่านร่วมใจกันประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

ปิด : ปิดไฟฟ้าทุกครั้งในช่วงพักกลางวันและเมื่อเลิกใช้งาน
ปรับ : ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงกว่า 25 องศาC.
ปลด : ปลดสายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
ลด : ลดการใช้ทรัพยากรน้ำและน้ำมันให้เหลือเท่าที่จำเป็น

และสุดท้ายคือ

เพิ่ม : เพิ่มการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกวิถีทางให้มากขึ้นทุกวัน งดการใช้ถุงพลาสติก, โฟม งดการเผาทำลายวัสดุทุกชนิดโดยเด็ดขาด และช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นๆในทุกครั้งที่มีโอกาส ต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นช่วยลดอุณหภูมิโดยรอบได้หลายองศาและยังช่วยดักฝุ่นละอองในอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้โลกที่แสนสวยแสนดีใบนี้ยังคงอยู่กับเราต่อไปได้อีกนานแสนนาน