ยีราฟ

เมื่ออยู่ในทุ่งหญ้าสะวันนา  ยีราฟซึ่งเป็นสัตว์บกที่สูง ที่สุดในโลกจะใช้คอที่ยาวมา กให้เป็นประโยชน์ ด้วยการคอยระวังภัยให้กับสั ตว์อื่นที่อยู่ร่วมกัน เช่น ม้าลาย นกกระจอกเทศ และพวกแอนติโลปอื่นๆ ศัตรูสำคัญของยีราฟคือเสือด าวและสิงโต ซึ่งยีราฟจะป้องกันตัวโดยกา รใช้หัวเหวี่ยงและใช้เท้าเต

อ่านเพิ่ม > http://www.chiangmai.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=2&fbclid=IwAR3ibYzEAH81Cu8crgaww4DmqLOowRPb42tdjWSMqHDtvJYjjrzvBcLJyqI