นกกระจอกเทศ

ถึงเราจะบินไม่ได้ แต่ขาของเราก็ใหญ่และแข็งแร งมากนะ!! เราวิ่งเร็วได้ตั้ง 64 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แน่ะ
เราชื่ออะไรนะ? ไปอ่านพร้อมๆกันเลย
http://www.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=137&fbclid=IwAR2u4Uo8eQC5dlElGCVO_-xdJwmeMwSoZqe8hGVE32kTLqEJlKw9Q7MWqWo